Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ chi phí phẫu thuật 1 tỷ đồng/năm dành cho hội viên Vinmec

Hội viên Vinmec Health sẽ được hưởng tối đa về quyền lợi khi tới khám chữa bệnh tại Vinmec, được Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ thanh toán chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú lên đến 1 tỷ đồng/năm.

Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ chi phí phẫu thuật 1 tỷ đồng/năm dành cho hội viên Vinmec

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec vừa ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Thẻ hội viên Vinmec Health. 

Lễ kí kết hợp tác giữa Bảo hiểm Bảo Việt và Vinmec

Lễ kí kết hợp tác giữa Bảo hiểm Bảo Việt và Vinmec

Theo đó, khi tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt, khách hàng sẽ được hưởng tối đa về quyền lợi khi tới khám chữa bệnh tại Vinmec, được bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ thanh toán chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú lên đến 1 tỷ đồng/năm. Người sở hữu Thẻ hội viên Vinmec Health sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú.

Với quyền lợi nội trú, hội viên sẽ được Bảo hiểm Bảo Việt hỗ trợ thanh toán từ 75% chi phí nằm viện điều trị nội trú thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm, nhưng không vượt quá hạn mức từ 3 triệu đến 52 triệu/ngày trong vòng tối đa 60 ngày; Hỗ trợ tối đa 75% chi phí phẫu thuật thực tế thuộc phạm vi bảo hiểm nhưng không vượt quá từ 63 triệu đến 1 tỷ đồng/năm; được Vinmec hỗ trợ giảm giá Nội trú từ 10% đến 30% sau 15 ngày sở hữu thẻ.

Ông Đỗ Hoàng Phương Giám đốc Ban bảo hiểm Inter Global – đại diện  Bảo hiểm Bảo Việt cũng tin tưởng sự hợp tác này sẽ mang tới nhiều lợi ích về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe hơn nữa cho người dân Việt Nam.


Ý Kiến

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.