Bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam theo vốn điều lệ hiện nay

Cập nhật liên tục bảng xếp hạng vốn điều lệ của các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện nay. Hiện nay đứng đầu về vốn điều lệ là công ty bảo hiểm Manulife, Dai-ichi Life, Cathay Life, Aviva Việt Nam và Generali.

Bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam theo vốn điều lệ hiện nay

Vốn điều lệ là gì

Vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm là tổng số tiền do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và được ghi vào điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm.

=> Xem ngay quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay để tránh nhầm lẫn.

thebank_bangxephangcaccongtybaohiemnhanthovietnamtheovondieulehiennay_1502962370

Vốn điều lệ luôn lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định

Bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam theo vốn điều lệ hiện nay

Ngày cập nhật: 12/1/2018

Stt Tên Công ty Bảo hiểm nhân thọ Vốn điều lệ (Tỷ đồng)
1 Manulife 5.720
2 Dai-ichi Life 5.400
3 Cathay life 3.343
4 Generali 2.852,6
5 Aviva Việt Nam 2.557
6 Bảo Việt Nhân thọ 2.500
7 Hanwha Life 1.900
8 Chubb Life VN 1.550
9 Sun Life 1.520
10 Fubon Việt Nam 1.400
11 AIA 1.244
12 Prudential 1.136
13 FWD Vietnam 1.130
14 MB Ageas Life 1.100
15 Prévoir Việt Nam 1.079
16 BIDV Metlife 1.000
17 Phú Hưng life 683
18 Vietcombank - Cardif (VCLI) 600

thebank_bangxephangcaccongtybaohiemnhanthotheovondieulehiennaymin_1502962471

Các công ty bảo hiểm đang tiếp tục bổ sung nguồn vốn

Hiện nay, các công ty bảo hiểm nhân thọ vấn đang tiếp tục bổ sung nguồn vốn. Bởi vì, nguồn lực tài chính vững mạnh cũng là một tiêu chí quan trọng để công ty bảo hiểm nhân thọ trở thành điểm tựa tài chính cho khách hàng trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

=> Chính vì thế hãy hoàn toàn An tâm với số phí bảo hiểm bạn đã đóng vào công ty bảo hiểm nhân thọ nhé!


Ý Kiến

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá tốt, phát huy nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.