Nhìn lại 10 năm hoạt động của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

10 năm qua, số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của đã tăng 500% cho thấy người dân ngày càng nhận thức được bảo hiểm nhân thọ vừa là kênh bảo vệ hiệu quả vừa là kênh đầu tư an toàn.

Nhìn lại 10 năm hoạt động của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

10 năm qua, số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của bảo hiểm đã tăng 500%

Theo số liệu từ Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính, Ngành bảo hiểm đang trên đà tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm. Tổng mức tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của ngành bảo hiểm trong khoảng thời gian 2006-2015 cũng đã tăng liên tục từ mức 30,7 nghìn tỷ đồng ở năm 2006 lên tới hơn 150 nghìn tỷ đồng ở những năm gần đây (tăng gần 500%).

Đáng chú ý nhất theo sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 ngành bảo hiểm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 138.303 tỷ đồng. => Xem Chi tiết Tại đây

 thebank_nhinlai10namthitruongbaohiemnhanthovietnammin_1469003268

Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế từ 2007-2015

Qua biểu đồ có thể thấy được, Người Dân ngày càng nhận thức được bảo hiểm nhân thọ vừa là kênh bảo vệ hiệu quả vừa là kênh đầu tư an toàn, hơn nữa là sự tin tưởng của người dân với các công ty bảo hiểm với số tiền nhàn rỗi của mình.

Đà tăng trưởng mạnh nhất trong 10 năm qua

Hơn 10 năm qua, ngành bảo hiểm tăng trưởng liên tục từ 1,39% năm 2006 đến 1,7% năm 2015. Với thu nhập người dân tăng cao và ngày càng có nhu cầu về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm đang chứng kiến đà tăng trưởng nhanh hơn trong những năm gần đây.

thebank_nhinlai10thitruongbaohiemnhanthovietnammin_1469003372

Nhìn lại 10 năm hoạt động của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam

Đặc biệt, năm 2015 vừa qua là năm chứng kiến đà tăng trưởng mạnh trở lại của ngành. Tổng doanh thu phí toàn thị trường năm 2015 ước đạt 68.688 tỷ đồng, tăng 23,45% so với năm 2014. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 32.038 tỷ đồng, tăng 17,18% so với năm 2014; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 36.650 tỷ đồng, tăng 29,5% so với năm 2014, mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cũng đạt mức tăng so với năm trước cao nhất kể từ năm 2015 với mức 33,61%. Trong vòng 10 năm, phân khúc này đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu phí chỉ ở mức 10%-17% ở những năm trước 2013 và đạt mức tăng hơn 30% kể từ năm 2014.

Năm 2015 cũng là năm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm cũng đang đạt mức thấp nhất kể từ năm 2006. Tổng số tiền thực bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm năm 2015 ước đạt 21.562 tỷ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 7.983 tỷ đồng, còn các doanh nghiệp phi nhân thọ ước đạt 13.579 tỷ đồng, dẫn tới tỷ lệ tiền bồi thường bảo hiểm /doanh thu phí là 31,4%.

Không những thế, theo số liệu thống kê thị trường bảo hiểm 3 tháng đầu năm 2016 mới đây, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 3.338,69 tỷ đồng tăng 60,08% so với cùng kỳ năm trước.

Với những giá trị mà bảo hiểm nhân thọ mang lại cho người dân cũng như nền kinh tế, ngành bảo hiểm vẫn sẽ tiếp tục gam màu sáng và mức tăng trưởng cao.


Ý Kiến

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.