Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2016

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm quý I/2016: Bảo Việt nhân thọ 28,5%, Prudential Việt Nam 26,1%, Manulife Việt Nam 11,7%, AIA Việt Nam 10,1%, Dai-ichi Life Việt Nam 8,7%.

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2016

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 18.273,9 tỷ đồng, tăng 26,02% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 8.852 tỷ đồng, tăng 17,36% so với cùng kỳ năm ngoài. Và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 9.421,9 tỷ đồng, tăng 35,41% so với cùng kỳ năm ngoái, Cụ thể:

Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2016

Số lượng hợp đồng có hiệu lực (hợp đồng chính) của 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 5.767.115 hợp đồng, tăng 13,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 9.421,9 tỷ đồng tăng 35,41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính doanh thu phí theo từng nghiệp vụ thì nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn cả với 49,47%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đầu tư 40,31%.

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm quý I/2016: Bảo Việt nhân thọ 28,5%, Prudential Việt Nam 26,1%, Manulife Việt Nam 11,7%, AIA Việt Nam 10,1%, Dai-ichi Life Việt Nam 8,7%, PVI Sun Life 4,6%, Chubb Life Việt Nam 3,7%, Generali Việt Nam 2,2%, Hanwha Life Việt Nam 1,9%, các doanh nghiệp còn lại chiếm thị phần nhỏ dưới 1%.

>>  Quy mô thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2015

 thebank_quymothitruongbaohiemnhantho3thangdaunam2016min_1466735138

Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm quý I/2016

Tình hình khai thác mới các công ty bảo hiểm nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 03 tháng đầu năm 2016 ước đạt 3.338,69 tỷ đồng tăng 60,08% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới như sau:

 • Bảo Việt Nhân thọ 20,6%
 • Prudential Việt Nam 20,21%
 • AIA Việt Nam 11,43%
 • Manulife Việt Nam 12,36%
 • Dai-ichi Life Việt Nam 10,27%
 • PVI Sun Life 10,07%
 • Generali Việt Nam 5,29%
 • Chubb Life Việt Nam 3,93%
 • Hanwha Life Việt Nam 2,12%
 • VietinAviva 1,21%
 • Còn lại 1%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm liên kết chung vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu phí khai thác mới, trong đó bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 45,54%, bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 41,31%, bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 2,4% các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,95% và bảo hiểm bổ trợ chiếm tỷ trọng 8,8%.

So với cùng kỳ năm 2015, doanh thu khai thác mới của các nghiệp vụ bảo liên kết đầu tư tăng khá cao ở mức 82,98%, nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp tăng 50,71%.


Ý Kiến

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin hay quá
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chuẩn đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cùng phát triển nhé
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.