Top 5 ngân hàng dẫn đầu về chỉ số gắn kết khách hàng

Top 5 ngân hàng Việt Nam dẫn đầu về chỉ số gắn kết khách hàng (RSl) là Vietcombank, BIDV, MB với 8,2 điểm; ACB và Techcombank với 8,1 điểm.

Top 5 ngân hàng dẫn đầu về chỉ số gắn kết khách hàng

Chỉ số gắn kết khách hàng được đánh giá dựa trên tiêu chí như sau: Mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ; ý kiến tổng quan so với đối thủ; lòng tin của khách hàng đối với thương hiệu; khách hàng có sẵn sàng chuyển sang dịch vụ với chi phí thấp hơn hay không; giá trị so với số tiền bỏ ra và sự thỏa mãn khách hàng.

Những khách hàng có chỉ số RSI cao thường sử dụng nhiều dịch vụ, mang lại cơ hội cho doanh nhiều bán chéo nhiều dịch vụ. RSI có thể được sử dụng như một thước đo, song song với những thước đo nội bộ khác.

thebank_5nganhangdandauvechisoganketkhachhang_1480408227

Nguồn: Nielsen

Các yếu tố tác động đến chỉ số gắn kết khách hàng là trải nghiệm về sản phẩm, trải nghiệm về dịch vụ, danh tiếng của doanh nghiệp, thương hiệu và giá. Trong đó, yếu tố trải nghiệm về dịch vụ là quan trọng nhất với 35%.

Theo khảo sát của Nielsen, Top 5 ngân hàng Việt Nam dẫn đầu về chỉ số gắn kết khách hàng là Vietcombank, BIDV, MB với 8,2 điểm; ACB và Techcombank với 8,1 điểm. Trong khi đó, chỉ số trung bình là 8,06 điểm.

thebank_top5nganhangdandauvechisoganketkhachhang_1480408245

Nguồn: Nielsen

Cũng theo Nielsen, trong top các dịch vụ được sử dụng nhiều nhất trong vòng 3 tháng qua thì ATM là dịch vụ ngân hàng được sử dụng nhiều nhất. Tiếp đó lần lượt là các dịch vụ tài khoản vãng lai, tài khoản tiết kiệm, thẻ tín dụng. Và dịch vụ Vay mua xe và tổng đài ít hoạt động nhất trong các dịch vụ ngân hàng.

thebank_topnganhangdandauvechisoganketkhachhang_1480408262

Nguồn: Nielsen


Ý Kiến

tin hữu ích
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tuyệt vời
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ôi, đúng cái cần rồi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

quá hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ứng dụng di động

Không tìm thấy Feed