Người mua nhà được vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm

Người có thu nhập thấp, công chức, viên chức,...có thể vay mua nhà xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 4,8%/năm, thấp hơn lãi suất gói 30.000 tỷ 0,2%/năm.

Người mua nhà được vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100.

Theo đó, các đối tượng như người thu nhập thấp, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức...có nhu cầu vay mua nhà xã hội tại ngân hàng này sẽ chỉ phải chịu mức lãi suất chỉ 4,8%/năm, tương đương 0,4%/tháng. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Quyết định áp dụng cho mọi khoản vay còn dư nợ trong năm 2016 và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016.

thebank_nguoimuanhaduocvaymuanhaxahoilaisuat48nam_1465267016

Người mua nhà được vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm

Cũng theo Nghị định 100, người mua, thuê nhà xã hội sẽ được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa là 70% giá trị dự toán và không được vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn cho vay: Tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Trường hợp khách hàng muốn vay ngắn hơn có thể thỏa thuận với ngân hàng.

Điều kiện: Người mua, thuê nhà ở xã hội không được phép thế chấp và không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 5 năm và chỉ được bán lại, cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Song song với quyết định kéo dài thời hạn giải ngân của gói 30.000 tỷ thì giờ đây, người lao động có thêm sự lựa chọn vay mua nhà lãi suất thấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội với mức lãi suất thấp hơn tại gói vay 30.000 tỷ đồng tại một số ngân hàng thương mại 0,2%/năm.