Danh sách các ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ của HDBank mới nhất

Vừa qua Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh vừa cập nhật mới nhất danh sách ngâng hàng chấp nhận HDCard thanh toán qua POS.

Danh sách các ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ của HDBank mới nhất

Danh sách các ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ của HDBank mới nhất

Vừa qua Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh vừa cập nhật mới nhất danh sách ngâng hàng chấp nhận HDCard thanh toán qua POS.

Hiện nay có 29 ngân hàng liên kết trong hệ thống Smartlink, Banknetvn, VNBC chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của HDbank với hơn 28,000 điểm POS trên toàn quốc

Danh sách các ngân hàng chấp nhận thanh toán thẻ của HDBank mới nhất 2014.