Điều kiện đăng ký và thủ tục mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa

Thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa là thẻ thanh toán quốc tế với nhiều lợi ích vượt trội giành cho khách hàng.

Điều kiện đăng ký và thủ tục mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa

Điều kiện đăng ký và thủ tục mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa

Thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa là thẻ thanh toán quốc tế với nhiều lợi ích vượt trội giành cho khách hàng.

Bất kỳ khách hàng nào có tài khoản tiền gửi thanh toán tại HDBank đều đủ điều kiện mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa.

Có hai cách thức đăng ký mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa: Đăng ký tại chi nhánh của HDBank và đăng ký trực tuyến

Đăng ký tại chi nhánh

Khách hàng đến chi nhánh/phòng giao dịch của HDBank gần nhất để đăng ký trực tiếp. Khi đi khách hàng nhớ mang theo chứng minh thư hoặc hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký. Thủ tục đăng ký mở thẻ ghi nợ quốc tế HDBank Visa cũng rất đơn giản, khách hàng chỉ cần điền vào mẫu đơn đăng ký mở thẻ và bản phô tô chứng minh thư hoặc hộ chiếu.

Đăng ký trực tuyến

Khách hàng truy cập Website http://cards.hdbank.com.vn để đăng ký thẻ trực tuyến (hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox)