Những lợi ích không thể bỏ qua khi đầu tư cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Với cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, ngoài việc là công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn, còn giúp các nhà đầu tư yên tâm khi đầu tư vào vì đặc điểm có thể hoàn lại cổ phiếu của mình cho các doanh nghiệp phát hành bất kỳ lúc nào.

Những lợi ích không thể bỏ qua khi đầu tư cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ tức ưu đãi hoàn lại là gì?

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là một trong các loại cổ phiếu ưu đãi trên thị trường, khi nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại, các nhà đầu tư được hưởng tỷ lệ cổ tức ưu đãi cố định cao hơn cổ phiếu phổ thông và được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Đặc biệt, cổ đông sở hữu chúng có quyền hoàn lại số cổ phần đó cho công ty phát hành trong trường hợp công ty phá sản hay giải thể. Ngoài ra, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại còn là công cụ hiệu quả giúp các doanh nghiệp huy động vốn mà không phát sinh thêm quyền kiểm soát công ty.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại trong nhiều trường hợp có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Điển hình như tập đoàn Petrolimex vào 7/2016 đã trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại mệnh giá 10.000 đồng và toàn bộ số cổ phiếu đó sau 02 tháng đã được hoàn lại cho doanh nghiệp và các cổ đông nhận được số tiền theo mệnh giá và được hưởng thêm lợi tức 600 đồng/cổ phiếu.

>> Xem thêm: Những điều nên cân nhắc khi đầu tư chứng chỉ quỹ và cổ phiếu.

thebank_hinh2cotucuudaicaohoncophieuphothong_1513915264Cổ tức nhận được cao hơn cổ phiếu phổ thông

Lợi ích của các cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Mang đặc điểm cơ bản của cổ phiếu ưu đãi nên cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có những lợi ích khiến cho nhiều nhà đầu tư mong muốn sở hữu và các công ty cũng lựa chọn phát hành loại cổ phiếu này để huy động vốn.

Đối với nhà đầu tư:

  • Tỷ lệ cổ tức cố định: Đặc điểm này giống trái phiếu. Nhà đầu tư không phải lo lắng việc tỷ lệ cổ tức phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của doanh nghiệp như cổ phiếu phổ thông. Bên cạnh đó, cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại được trả cổ tức trước và cao hơn cổ phiếu phổ thông, và tỷ lệ cổ tức được các doanh nghiệp xác định trước vào thời điểm phát hành.
  • An toàn hơn cổ phiếu phổ thông: Cổ phiếu ưu đãi được xếp trước cổ phiếu phổ thông trong cơ cấu vốn của công ty. Vì vậy, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại được thanh toán trước cổ phiếu phổ thông.
  • Hạn chế rủi ro: Cổ phần ưu đãi hoàn lại có thể được bán lại cho doanh nghiệp bất cứ lúc nào, không giống các loại cổ phiếu khác là không có ngày đáo hạn. Cổ đông có được chủ động lớn trong việc rút vốn, đảm bảo sự an toàn nhất định trong quá trình đầu tư vốn của nhà đầu tư.

>> Xem thêm: Cổ tức cố định là gì? Thông tin chi tiết về hình thức chi trả cổ tức.

thebank_hinh3cophieuuudaihoanlaigiupnhadautuhoanvon_1513915264Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại giúp nhà đầu tư hoàn vốn

  • Ít biến động thị trường: Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại thường được giao dịch quanh mệnh giá chuyển đổi được xác định bởi tổ chức phát hành. Điều này cung cấp cho nhà đầu tư một lựa chọn ít biến động thị trường hơn cổ phiếu phổ thông, và có lợi tức cao hơn chứng khoán có thu nhập cố định.

Đối với các tổ chức phát hành:

  • Không phát sinh thêm quyền kiểm soát công ty: Bởi vì giống với trái phiếu, các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp hay cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
  • Công cụ hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp: Là hình thức tài trợ vốn lai nên việc phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại thay vì phát hành các công cụ nợ truyền thống sẽ giúp cho tỷ lệ nợ/vốn cổ phần thấp hơn. Trong trường hợp thị trường chứng khoán suy thoái, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có thể được sử dụng để tài trợ cho doanh nghiệp cho đến khi thị trường hồi phục tạo điều kiện để có thể huy động vốn bằng các hình thức khác.

thebank_hinh4cophieuuudaihoangiupdoanhnghiephuydongvonhieuqua_1513915264Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại giúp doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả

Tuy nhiên ngoài những lợi ích thiết thực nêu trên, thì việc phát hành và sử dụng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại vẫn còn nhiều hạn chế bởi nhiều nhà đầu tư và các tổ chức phát hành vẫn chưa biết nhiều về nó. Đối với các tổ chức phát hành, các vấn đề liên quan đến điều kiện phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, thủ tục phát hành,…vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể, đó là một điểm hạn chế khiến nhiều doanh nghiệp vẫn còn e dè với loại hình cổ phiếu này. Còn với các cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền biểu quyết các vấn đề quan trọng trong doanh nghiệp, không được dự họp đại hội cổ đông hay là kiểm soát công ty như các cổ đông thường.

Là một hình thức đầu tư chứng khoán an toàn, hiệu quả, cổ phiếu ưu đãi hoàn lại giúp cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư có thêm nhiều cơ hội sinh lợi cũng như là huy động vốn cho doanh nghiệp. Trong tương lai, dự đoán nếu có được sự hướng dẫn rõ ràng hơn thì số lượng các tổ chức phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại sẽ ngày một tăng.


Ý Kiến

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

giờ mới thấy tin này
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

chính xác, đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin hay
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tốt quá, đang cần tìm hiểu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

đúng cái đang cần
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

có vẻ ok đấy
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ủng hộ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tin này chính xác không nhỉ?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nguồn tin chính xác không vậy?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.