Hồ sơ để vay thế chấp ngân hàng BIDV

Cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để làm thủ tục vay thế chấp tại BIDV.

Hồ sơ để vay thế chấp ngân hàng BIDV

Vay thế chấp BIDV với giấy tờ có giá và thẻ tiết kiệm

Vay thế chấp tại BIDV với Giấy tờ có giá và Thẻ tiết kiệm

Khi đã đáp ứng những yêu cầu của ngân hàng BIDV về điều kiện vay thế chấp thì các khách hàng sẽ phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

  • Bản gốc Giấy tờ có giá;
  • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của BIDV;
  • CMND/Hộ chiếu của khách hàng vay vốn và của bên thứ ba/đồng chủ sở hữu (trường hợp Giấy tờ có giá thuộc sở hữu của bên thứ ba/đồng chủ sở hữu).